JDU.mn Хашааны гүйдэг хаалга ХХК - Гүйдэг хаалга
JDU.mn Хашааны гүйдэг хаалга ХХК - Гүйдэг хаалга
JDU.mn Хашааны гүйдэг хаалга ХХК - Гүйдэг хаалга
JDU.mn Хашааны гүйдэг хаалга ХХК - Гүйдэг хаалга
JDU.mn Хашааны гүйдэг хаалга ХХК - Гүйдэг хаалга
JDU.mn Хашааны гүйдэг хаалга ХХК - Гүйдэг хаалга

Хашааны гүйдэг хаалга ХХК - Гүйдэг хаалга

5,000,000 төг

Таны хүсэлд нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна .